Online leren op afstand

Juist nu gaat ICT automatisch, maar niets vanzelf!
Laten we vooral ook even stilstaan om met elkaar (online) te leren en te bespreken welke tools nu goed werken rekening houdend met – en binnen- ieders mogelijkheden. “Veerkrachtiger door ICT” past hier goed bij, voorlopig maar onze nieuwe slogan!
Laten we  vooral niet voorbij gaan aan het feit dat we niet zomaar thuis hebben gezeten en er serieuze uitdagingen op ons afgekomen zijn. Ons aanbod zien wij dan ook niet als vervangend, maar helpend. Nu en zeker ook de komende maanden. Opdat we elkaar snel in goede gezondheid mogen ontmoeten!

De wensen zijn vandaag de dag vrij specifiek, daarom stemmen wij de inhoud graag per bestuur/school af. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Gratis training effectief leren op afstand​

Volg deze korte en bondige cursus om afstandsleren snel en op een verantwoorde, doordachte manier te implementeren in de eigen onderwijsorganisatie!

Maatwerk

Wij zijn een groot voorstander van fysieke trainingen op locatie. Het contact, de interactiviteit en het actief en doelgericht mensen op weg kunnen helpen zijn werkvormen die bij ons hoog in het vaandel staan. Noodgedwongen, maar zo handig als ICT nu helpend is proberen wij onze aanpak nu ook via online webinars te doen.  Deze sessies kunnen we aanvullen met toegang tot onze online leeromgeving. Om op deze manier toch nog zo optimaal mogelijk gebruikers te kunnen ondersteunen. Wilt u daarover meer weten, neem dan contact met ons op.

Online webinar

teams1

Online academie