PIT-traject; Prowise Interne Trainer

PIT is de nieuwe naam voor het train de trainer traject en is er op gericht om binnen uw eigen organisatie iemand, of meerdere collega’s, op te leiden tot interne trainer. De nadruk ligt vooral op de rol van de deelnemers als ambassadeur. Er wordt veel aandacht besteed aan de implementatie van de Prowise Presenter binnen de eigen organisatie. Hiernaast wordt er ook aan de eigen Presenter-vaardigheden gewerkt. Na het positief afronden van dit traject krijgen de deelnemers een certificaat en worden zij in staat geacht collega’s binnen de eigen organisatie te trainen en te enthousiasmeren in het gebruik van de Prowise Presenter.

 • maximaal 8 personen
 • 5 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • een internetverbinding is een vereiste en een apparaat om zelf op te werken is aan te raden! Indien u werkt met Prowise GO laat dit dan aan ons weten.

Het zijn dan ook meerdere bijeenkomsten (5) waarbij verwacht wordt dat er naast de fysieke bijeenkomsten ook zelf thuis/op school verder wordt gewerkt aan de opdrachten. Denk aan de eindopdrachten, het maken van kijkwijzers, afnemen van 0-metingen en het schrijven van een (mini)project implementatieplan. De tijd die dat in beslag neemt is wisselend en hangt ook af van iedere deelnemer zelf, maar de totale studiebelasting ligt dus hoger dan enkel de 5 bijeenkomsten die we bij elkaar komen. Jaarlijks zullen er (door Prowise) ook terugkomdagen georganiseerd worden voor “PIT’ters”.

Globale opzet

 • Een kijkwijzer opstellen voor het PIT-traject én voor jouw organisatie
 • Starten met het implementatieplan binnen de visie van jouw school of organisatie
 • Aan de slag met Presenter-vaardigheden
 • Intervisie 
 • Kijkwijzer toepassen bij het geven van feedback
 • Terugblikken op het implementatieplan en deze verder doorontwikkelen.
 • Aan de slag met Presenter- en trainingsvaardigheden
 • Intervisie
 • Implementatieplan afronden
 • Van start met de eindopdracht; miniworkshop over Presenter-vaardigheden voorbereiden
 • Aan de slag met Presenter- en trainingsvaardigheden
 • Intervisie en kijkwijzer implementatieplan 
 • Miniworkshop verzorgen
 • Implementatieplan presenteren
 • Aan de slag met Presenter- en trainingsvaardigheden
 • Huiswerkopdracht delen
 • Intervisie 
 • Hoe is het enkele maanden na bijeenkomst 4?
 • De implementatie tot nu toe bespreken
 • Tips en ervaringen uitwisselen
 • Kennismaken met eventuele nieuwe toepassingen van Prowise
 • Intervisie
 • Vieren van successen

Training boeken

Heeft u interesse in deze training? Neem contact met ons op

contact opnemen

Interesse in een ander traject?