Privacy – AVG in het onderwijs; wat betekent dat voor de leerkracht?

Er is steeds meer aandacht voor het onderwerp privacy en wellicht wordt er ook op uw school veel over gesproken. Wat betekent deze privacywetgeving nu precies voor het onderwijs? Wat gaat u hier van merken? Wat moet u anders gaan doen? Wij merken dat docenten zich steeds bewuster worden van de privacy gevoeligheid van (leerling) gegevens. Tijdens onze training is de insteek: “Wat als het om uw gegevens gaat, hoe wilt u dat daar mee omgegaan wordt?”.

Lees meer over deze training

Aan deze vragen en meer zullen we aan de hand van theoretische informatie gekoppeld aan praktijkvoorbeelden aandacht geven. Ondanks dit zakelijke onderwerp zijn dit dynamische en interactieve bijeenkomsten en zal het genoeg stof voor discussie opleveren. Belangrijk is dat privacy in het systeem moet gaan zitten. Wij merken dat scholen echt wel goed met de privacy van leerlingen en ouders om willen gaan en dat de concrete handvatten die wij geven zeker helpend zijn. Die concrete handvatten zijn o.a. gebaseerd op veilig opslaan en delen van data en hoe om te gaan met gegevens op papier. Het gesprek komt echt op gang en vele praktische AVG-zaken van de werkvloer zullen aan bod komen. Bewustwording staat centraal en we denken samen met de deelnemers in oplossingen waarvan u een aantal zeer snel kunt implementeren.

Wat komt er aan bod?

Training boeken

Heeft u interesse in deze training? Neem dan contact op met  Schoolupdate en ontdek de mogelijkheden. 

Neem contact op

Interesse in een ander traject?