Kids app

Het perfecte platform om leerlingen digitaal vaardig te maken! Onze interactieve leeromgeving behandelt op diverse niveaus de essentiële digitale geletterdheidsvaardigheden voor het navigeren in de digitale wereld. Leerlingen verwerven basisvaardigheden die naadloos aansluiten bij de nieuwste SLO-doelen, waardoor ze zelfverzekerd kunnen ontwerpen, creëren en navigeren in de digitale wereld.  #DigitaalVaardig #Leerplatform #SLOdoelen

Essentiële ICT-vaardigheden opdoen

In verschillende levels worden de essentiële vaardigheden die nodig zijn voor het werken in de digitale wereld behandeld. Leerlingen leren ICT-basisvaardigheden, zoals werken in documenten en presentaties, maar ook digitaal te ontwerpen, mediabewust te handelen en informatievaardigheden krachtig en veilig in te zetten.

Denk kritisch en creatief

In de kids app zenden we niet alleen kennis – we helpen leerlingen ook om dit op een creatieve manier te gebruiken. Onze levels zijn ontworpen om leerlingen te helpen kritisch en creatief te denken in de digitale wereld, zodat zij kunnen profiteren van de steeds veranderende mogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn. 

Kids app

Essentiële ICT-vaardigheden opdoen

In verschillende levels worden de essentiële vaardigheden die nodig zijn voor het werken in de digitale wereld behandeld. Leerlingen leren ICT-basisvaardigheden, zoals werken in documenten en presentaties, maar ook computationeel denken, mediabewust handelen en informatievaardigheden in te zetten.

De kids app is onderdeel van Schoolupdate.