Uw organisatie in beeld

ICT heeft met steeds meer onderwerpen te maken en is vaak te omvangrijk om alleen te worden uitgevoerd door de (bovenschoolse) ICT-coördinator. Nog buiten het tekort aan fysieke uren, handen en voeten, kosten veel zaken ook nog eens veel tijd om uit te zoeken.

Op uw school of binnen uw stichting kunt u de taken rondom ICT verdelen door gebruik te maken van een werkgroep ICT. Maar die is er niet altijd of bepaalde expertise mist simpelweg in de organisatie. U kunt daarom ook een van onze ICT-experts gebruiken om van gedachten te wisselen, extra input en snel antwoord op vragen te krijgen. Wij hebben een brede variatie aan kennis, competenties en ervaring beschikbaar en kunnen dan ook vele kanten op.

Het kan ook goed zijn om de balans van de huidige stand van zaken op te maken. Lopen de uitgaven nog wel synchroon ten opzichte van de opgestelde begroting? Wat is de daadwerkelijke status van de ICT op uw school en/of binnen uw organisatie?
Wij hebben al voor meerdere scholen en stichtingen een scan gedaan waarmee u duidelijke inzichten krijgt en van waaruit u de huidige en toekomstige begrotingen goed op kunt afstemmen.

U kunt denken aan

Extra: dit aanbod is voor individuele (of select gezelschap) begeleiding. We opereren vooral op strategisch niveau en schakelen met beleidsmedewerkers, directie van de school en/of bestuur.

Onze expertise

Wilt u een expert op het gebied van ICT in het onderwijs inhuren? Neem dan contact op met één van de mensen van Schoolupdate en ontdek de mogelijkheden. 

Contact opnemen

Benieuwd naar andere mogelijkheden?