Design thinking

Design thinking is een manier van innoveren waarbij het creatief denken van de mens centraal staat. Het helpt tot relevante, originele en creatieve oplossingen te komen. Het ‘design thinking’-principe bevat een aantal herkenbare ingrediënten: kennis van menselijk gedrag, experimenteren, prototypen testen, leren van fouten. Met een ander perspectief kijken, samenwerken en uit de context stappen met altijd de eindgebruiker in het oog.

Lees meer over deze training

Tijdens deze workshop maakt u kennis met de uitgangspunten van design thinking en de verschillende fasen van het proces. Naast de theorie is uw eigen inbreng van wezenlijk belang, omdat dit mogelijk als casus zou kunnen dienen om van de theorie praktijk te kunnen maken.

Wat komt er aan bod?

Training boeken

Heeft u interesse in deze training? Neem dan contact op met één van de mensen van Schoolupdate en ontdek de mogelijkheden. 

Contact opnemen

Interesse in een ander traject?