Design thinking

Design thinking is een manier van innoveren waarbij het creatief denken van de mens centraal staat. Het helpt tot relevante, originele en creatieve oplossingen te komen. Het ‘design thinking’-principe bevat een aantal herkenbare ingrediënten: kennis van menselijk gedrag, experimenteren, prototypen testen, leren van fouten. Met een ander perspectief kijken, samenwerken en uit de context stappen met altijd de eindgebruiker in het oog.

  • maximaal 15 personen
  • aantal bijeenkomsten in overleg
  • neem op tijd contact met ons op over de invulling, zodat we altijd maatwerk kunnen leveren

Tijdens deze workshop maakt u kennis met de uitgangspunten van design thinking en de verschillende fasen van het proces. Naast de theorie is uw eigen inbreng van wezenlijk belang, omdat dit mogelijk als casus zou kunnen dienen om van de theorie praktijk te kunnen maken.

Wat komt er aan bod?

  • su_icon Cyclisch model design thinking
  • su_icon Focus op de gebruiker
  • su_icon Ideeën bedenken
  • su_icon Schetsen en besluiten
  • su_icon Prototype bouwen
  • su_icon Valideren c.q. terugkoppelen naar de gebruiker

Training boeken

Heeft u interesse in deze training? Neem contact met ons op

contact opnemen

Interesse in een ander traject?