Online leren op afstand

Ondanks het feit dat er nu heel veel op iedereen af komt zijn wij van mening dat het ook ontzettend kansrijk is. Juist nu gaat ICT automatisch, maar niets vanzelf! Laten we vooral ook even stilstaan om met elkaar (online) te leren en te bespreken welke tools nu goed werken rekening houdend met – en binnen- ieders mogelijkheden. “Veerkrachtiger door ICT” past hier goed bij, voorlopig maar onze nieuwe slogan!
Laten we  vooral niet voorbij gaan aan het feit dat we niet zomaar thuis zitten en er serieuze uitdagingen op ons afgekomen zijn. Ons aanbod zien wij dan ook niet als vervangend, maar helpend. Opdat we elkaar maar snel weer in goede gezondheid mogen ontmoeten!

Omdat vandaag de dag de wensen natuurlijk vrij specifiek zijn,  stemmen wij de inhoud graag per bestuur en school af. 
Interesse? Neem dan contact met ons op.

Maatwerk

Wij zijn een groot voorstander van fysieke trainingen op locatie. Het contact, de interactiviteit en het actief en doelgericht mensen op weg kunnen helpen zijn werkvormen die bij ons hoog in het vaandel staan. Noodgedwongen, maar zo handig als ICT nu helpend is proberen wij onze aanpak nu veel via online webinars te doen.  Deze webinars kunnen we aanvullen met toegang tot onze online leeromgeving. Om op deze manier toch nog zo optimaal mogelijk gebruikers te kunnen ondersteunen. Wilt u daarover meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Online webinar

teams1

Online academie