Prowise Interne Trainer; PIT traject

PIT is de nieuwe naam voor het train de trainer traject en is er op gericht om binnen uw eigen organisatie iemand, of meerdere collega’s, op te leiden tot interne trainer. De nadruk ligt vooral op de rol van de deelnemers als ambassadeur. Er wordt veel aandacht besteed aan de implementatie van de Prowise Presenter binnen de eigen organisatie. Hiernaast wordt er ook aan de eigen Presenter-vaardigheden gewerkt. Na het positief afronden van dit traject krijgen de deelnemers een certificaat en worden zij in staat geacht collega’s binnen de eigen organisatie te trainen en te enthousiasmeren in het gebruik van de Prowise Presenter.

Lees meer over deze training

Het PIT traject bestaat uit vijf bijeenkomsten waarbij verwacht wordt dat er naast de fysieke bijeenkomsten ook zelf thuis/op school verder wordt gewerkt aan de opdrachten. Denk aan de eindopdrachten, het maken van kijkwijzers, afnemen van 0-metingen en het schrijven van een (mini)project implementatieplan. De tijd die dat in beslag neemt is wisselend en hangt ook af van iedere deelnemer zelf, maar de totale studiebelasting ligt dus hoger dan enkel de vijf bijeenkomsten die we bij elkaar komen. Jaarlijks zullen er (door Prowise) ook terugkomdagen georganiseerd worden voor “PIT’ters”.

Globale opzet

Training boeken

Heeft u interesse in deze training? Neem dan contact op met  Schoolupdate en ontdek de mogelijkheden. 

Neem contact op

Interesse in een ander traject?