Onze expertise voor bepaalde tijd

Is er behoefte aan een tijdelijke oplossing door het uitvallen of ontbreken van een ICT-coördinator of iCoach? Of wellicht wilt u het ICT-team (tijdelijk) met ervaring uitbreiden? Wij bieden graag een van onze ICT- en onderwijsexperts aan. U kunt er op rekenen dat onze ICTonderwijsbegeleider passende expertise meebrengt, zich de context van uw organisatie snel eigen maakt en deze vertaalt naar een resultaatgerichte invulling van de opdracht.

Huur een deskundige op het gebied van digitale geletterdheid

Opzetten (bovenschoolse) academie voor ICT-professionalisering

Al onze eigen modules kunnen we ook aanvullen met trainingen / scholing van onze samenwerkingspartners. Hiermee creëren we een totaal aanbod aangaande deskundigheidsbevordering rondom leren en lesgeven met ICT. We gebruiken hiervoor een cyclus die houvast geeft om met elkaar de juiste stappen te zetten:

 

Werkwijze Schoolupdate