Summatief - / Formatief werken en toetsen

“Meten is weten, maar wat meten we eigenlijk en wat willen we meten?”
Summatief toetsen is gericht op het verkrijgen van een cijfer als beoordeling. Door formatief evalueren kan het leerproces en de vakinhoud centraal worden gesteld.

Leerlingen zijn hierbij in staat om eigenaar te worden van hun eigen leerproces in plaats van dat ze leren voor de toets. Een rubric kan helpend zijn bij het focussen op effectieve feedback. Leerlingen krijgen via formatieve feedback door wat ze al beheersen en op welke punten ze zich nog kunnen verbeteren. Werken met Rubrics helpt ook bij het stellen van duidelijke verwachtingen (feed-up). Je laat via de Rubric zien op welke onderdelen jij een opdracht of vaardigheid beoordeeld en wat een leerling per onderdeel moet beheersen (feed forward).

Wat komt er aan bod?

Training boeken

Heeft u interesse in deze training? Neem dan contact op met  Schoolupdate en ontdek de mogelijkheden. 

Neem contact op

Interesse in een ander traject?